Guide: Montera ihop kitebrädan

En modern komplett kitebräda består av rätt många tillbehör, pads, straps, handtag, fenor, skruvar. Finns sällan någon bra bruksanvisning för hur detta ska monterras, och det är lätt att det blir fel. De viktiga aspekterna är att du får padsen placerat rätt position på brädan, med rätt avstånd både i sid och höjdled, samt vet vilken som är vänster och höger. Strapsen ska spännas fast, åt rätt håll. Fenorna likaså.

 

Här är vår guide hur du monterar ihop din kitebräda.

Innehåll komplett bräda

 1. Bräda
 2. Pads 2 st
 3. Straps 2 st
 4. Plasthållare för straps 4 st
 5. Handtag 1 st
 6. Fenor 4 st
 7. Skruvar för fenor 8 st
 8. Skruvar för handtag 2 st
 9. Skruvar för pads 4 st

Guide steg för steg

 1. Börja med att lägga fram brädan och kolla insertsen (skruvhålen mitt på brädan). De är oftast assymetriska, dvs de ligger inte i linje. Detta för att du ska få en naturlig stance med padsen, aningen vinkling utåt
 2. Placera padsen över insertsen och måtta in så du hittar din önskade position, vinkel och bredd mellan padsen. Notera denna placering i huvudet.
 3. Sätt i plasthållarna för strapsen underifrån på padsen så de pekar framåt.
 4. Skruva fast padsen på brädan
 5. Trä på strapsen på plasthållarna
 6. Skruva fast handtaget
 7. Skruva fast fenorna, de spetsiga delen ska peka inåt mitten på brädan

Här visar vi steg för steg hur du monterar ihop din Xenon kitebräda

Kiteboardcenter

kitekurser – butik – surfcenter – resor
Vanadisvägen 21, Stockholm
www.kiteboardcenter.se
info@kiteboardcenter.se
070 046 40 42
073 358 99 31