Vindfönster & powerzon

Vindfönstret heter det område där kiten flyger och genererar kraft. Här berättar vi om vindfönstret och dess delar

Power of the wind

Att förstå vindriktningar, läsa prognoser, vindstyrkor och vindars olika karaktärer är nödvändigt för att kunna kitesurfa. Innan du beger dig ut i vattnet är det extra viktigt att känna till vindriktning samt vindstyrka. Det är en grundregel varje kitesurfare bör känna till. Det är också viktigt att kunna bedöma vindriktning för att kunna välja strand och för att utöva kitesurfing på ett säkert sätt.

Vindfönstret – en viktig
del för kitesurf

Att förstå vindfönstret är en viktig del för din utveckling som kitesurfare Vindfönstret heter hela det område där kiten flyger och genererar kraft.

Kiten genererar olika mycket kraft beroende på vart i vindfönstret den flyger och drar dig mot olika riktningar beroende på vart i vindfönstret kiten befinner sig. När du förstår vindfönstret vet du vart kiten ska placeras för att du ska kunna surfa och ha maximal säkerhet när det är kraftiga eller byiga vindar.

Vindfönstrets olika zoner

Vindfönstrets tre zoner:

Statiska zonen
Kiten flyger, men kraftlöst. Ett slags friläge eller frikoppling. Här sker start & landning.

Dynamiska zonen
Kiten genererar kraft och drag när den flyger i den dynamiska zonen.

Power zonen
Kiten genererar maximal kraft och drag när den passerar den del djupt ner i vindfönstret som kallas powerzone.

Olika vindriktningar

De bästa vindförhållandena för kitesurfing är side onshore, dvs när vinden blåser snett in mot stranden. Då surfar du ut från stranden och in mot stranden.

Om vinden blåser från vattnet rakt mot stranden kallas det för en onshore vind och är också en säker vindriktning att kitesurfa i.

Offshore vindar bör undvikas så länge du inte är säker på din selfrescue och / eller har räddningsbåt tillgänglig.

Mer information om olika vindriktningar läser du på fliken nedan.

Illustration på vindfönstret
Grön färg = Statisk zon,
Orange färg = Dynamisk zon
Rött = Power zon