Vattenstart & kontroll

För en lyckad vattenstart är det några grundläggande processer du behöver gå igenom innan du kan uppleva frihetskänslan – att surfa på vatten.

Vattenstart – grundläggande processer 

Kitekontroll och bodydrag är viktiga tekniker att bemästra innan vattenstart. Att lära dig kitesurfing består till stor del att flyga kiten på rätt sätt. Det är investerad tid att grundligt lära dig kontrollera kiten som första moment.

Under inlärningsprocessen är bodydragging viktig att lära sig för få känsla för hur styrning och skotning påverkar kraften samt kunna komma tillbaka till stranden vid en nödsituation. Bodydragging kommer ge dig förståelse för vindfönsterkant, riktning, kraftöverföring och att du använder kroppen som “roder”, både upwind och downwind.

Bodydrag och Vattenstart

Under inlärningsprocessen är body dragging viktig att lära sig för att kunna komma tillbaka till stranden vid en nödsituation. Så fort du bemästrat kontroll av din kite och din bodydrag är du mer än redo för vattenstart. Vattenstart är en av de stunderna som är mer eller mindre frustrerande att ta sig igenom.

Med rätt teknik kommer vattenstarten gå mycket lättare. Slutligen lära sig komma upp på brädan och åka är en av de roligaste och mest tillfredsställande stunderna under inlärningsprocessen.

Med rätt teknik blir det lättare

Vanliga misstag under vattenstarten är att inte pusha framfoten på brädan tillräckligt långt ut och att dra in bommen när man lyfter sig upp från vattnet. Genom att inte pusha framfoten så långt ifrån dig det bara går när du lyfter dig själv från vattnet kommer du att flyga fram horisontell med vinden.

Istället tillåt ditt framben sträcka sig ut helt och kom upp med en vinkel på 45 grader där din brädar pekar downwind. När du kommer upp från vattnet är det naturligt att vilja ha mer kraft i kiten. Du kommer finna dig själv dra in bommen mot dig. Att motstå denna instinkt vid vattenstart kommer underlätta väldigt mycket. Istället fokusera på att skicka kiten till klockan 3 eller 9 för att få tillräcklig med kraft att lyfta upp dig från vattnet innan det är dags att skicka snabbt därefter tillbaka till klockan 1 eller 11 för att komma upp på brädan och åka downwind.

Kontroll av kite

 • Kitekontroll bör börja med en träningskite
 • Flyg träningskiten i ”liggande åttor” genom vind-fönstret. Lägg märke till hur dragkraften ändras markant när kitens fart varierar. Genom att hålla fart på kiten kan den praktiskt taget flygas utan vind!
 • Nästa steg är att vrida ”åttan” till stående mitt i vind-fönstret—power zonen. Försök att flyga kiten mjukt och få den att generera en konstant dragkraft. Pröva sen att springa lätt i sidled samtidigt som du flyger stående åttor. Vänd håll emellanåt!
 • När du behärska dessa moment ordentligt är du redo att flyga en stor kite.
 • Lämplig vind beror förstås på kitens storlek, generellt är det olämpligt att flyga den på land om det blåser mer än 4-5 m/s. Kom ihåg att de flesta olyckor inträffar på land. Läs gärna under fliken ‘säkerhet’ och ’väjningsregler’ inför detta moment.
 • Sitt eller ligg på rygg på marken. Flyg din kite försiktigt in i power zonen så att dess dragkraft lyfter upp dig på fötterna. Luta dig bakåt, spjärna emot med hälarna i marken och glid med om det behövs.
 • Öva att inte titta på kiten. Flyg den även med en hand när du är fastkopplad i selen.

Bodydrag teknik

Upwind body dragging är nyckeltekniken för att hämta din bräda om den kommer bort från dig. Säkra att din kite har lagom
med kraft för att behålla den stabil och i 45 grader.

 1. Ta bort framhanden från bommen och flyg din kite med en hand.
 2. Sträck ut din arm och rikta den upwind dit du ska.
 3. Sträck ut din kropp så mycket du kan.
 4. Håll dina ben raka och använd dem som ett roder. Downwind body dragging är lite lättare.
 5. Ligg på mage med båda dina händer på bommen.
 6. Använd armarna bara för att styra
 7. Håll din kropp stabil

Vattenstart teknik

 1. Placera kiten klockan tolv och behåll den där medan du kontrollerar den med ena handen. Håll din bräda med andra handen.
 2. Positionera din bräda framför dig och lägg in en fot i taget i stropparna så snabbt du kan.
 3. Lägg båda händerna på bommen och håll kiten kl 12.
 4. Styr kiten mot riktningen du planerar att åka mot.
 5. Dyk kiten snabbt i den riktningen för att generera kraft.
 6. Ställ dig upp och peka din bräda downwind mot kiten.
 7. Styr kiten upp och ner i åttor om du behöver mer kraft.
 8. Lägg vikt på hälarna, speciellt bakrefoten medan du börjar generera mer fart och vrid brädan downwind.
 9. När du får kontroll över kraften och hastigheten av din kite, flyg den långsamt tillbaka till kl 12 till stopposition. Sätt dig ner i vattnet och prova samma rutin mot andra hållet.