Väjningsregler

Viktigaste regeln av dem alla är att undvika olyckor! Även om du har företräde så måste du göra allt du kan för att undvika en olycka.

Visa hänsyn

Tumregel – Undvik olyckor! Även om du har företräde så måste du göra allt du kan för att undvika olycka. Ha förståelse för att andra inte vet vad kitesurfing är och hur det fungerar och kitesurfa därför aldrig bland badgäster eller ens nära andra människor som inte känner till sporten.

IKO väjningsregler

Väjningsregler

Gyllene regel
Om du är upwind har du kiten högt. Är du downwind har du kiten lågt.

Väjningsregel 1 
Den kitesurfare som har startat sin kite på land och är på väg ut i vattnet har företräde över den kitesurfare som är på väg upp ur vattnet. Det är farligare att ha en kite i luften på land, än i vattnet.

Väjningsregel 2
På kollisionskurs. Den kitesurfare som flyger kiten mellan 12 och 9, dvs vänstra vindfönstret måste väja för den som surfar åt höger, flyger kiten mellan 12 och 15, dvs högra vindfönstret. Man väjer downwind om den man möter och håller kiten lågt.

Samma regel, fast mindre tekniskt: Den åkare som åker på hälkant och har vinden som blåser i vänster öra eller kind väjer för mötande åkare. Man väjer genom att hålla kiten lågt och surfar downwind om den mötande åkaren. Den surfare som åker på hälkant och har vinden i höger öra eller kind skall hålla sin kite högt och behålla sin kurs.

Väjningsregel 3
Upphinnande väjer. Den åkare som hinner ikapp en annan åkare som färdas åt samma håll har väjningsplikt. Antingen vänder man, eller kör man om i lä, eller downwind med kiten lågt.

Väjningsregel 4
Surfar åt samma håll men högre resp lägre i vind. Den åkare som ligger högre upp i vind har s.k Global Vision, dvs kan se allt som sker downwind har väjningsplikt över dem som åker åt samma håll fast lägre ner i vind.

Väjningsregel 6:
Kitesurfare på våg. Den kitesurfare som surfar på en våg har företräde gentemot den som surfar åt motsatt håll. Gäller inte om någon av ovanstående regler är tillämpbara (ex. #1).

Väjningsregel 7:
Företräde skall ges till andra nyttjare av stranden och vattnet. Kitesurfare skall färdas downwind om dessa för att inte utsätta dem för risken att få drake eller linor på sig.

Väjningsregel 8:
För att hoppa måste åkaren ha ett fritt säkerhetsområde minst 50 meter downwind och 30 meter upwind.

Generell väjningsregel
Kitesurfa aldrig bland badgäster eller ens nära andra människor som inte vet vad kitesurfing är och hur det fungerar. Keep kite low. Gå inte rakt ut i vattnet / kitezonen med kiten i zenit. Du blockar alla andra. Gå ut i vattnet på kanterna av kitezonen och håll din kite lågt, bort ifrån kitezonen.