Surf upwind & ta höjd

Åker du fram och tillbaka utan problem? Då är det dags för den viktigaste delen i kitesurfing. Att lära dig att surfa upwind.

Ingen återvändo

Nu finns det ingen återvändo. Du är hooked! När du har klarat dig med lyckade vattenstart och åka bekvämt fram och tillbaka är det dags att fokusera sig på att ta höjd och surfa upwind. Det finns inget mer tröttande än att behöva gå längs med stranden hela vägen till där du startade, bara för att åka downwind igen och igen.

Att lära dig surfa upwind kommer att maximera dina kitesessions, sätta start för din utveckling och du slipper gå ”the walk of shame”. Att kitesurfa upwind är nyckeln till att bli en självständig kitesurfare! Genom att fokusera dig på några enkla steg kommer du att kitesurfa upwind och ta höjd fortare än vad du tror.

För att surfa upwind

Se till att du har bra kraft i din kite och bra fart. Lägg mer vikt på din bakre fot, speciellt på hälen. Tänk att brädan är ditt roder, och du ska gräva ner bakfoten / hälkanten i vattnet. Fäst blicken 15-20 grader upwind längs din vindfönsterkant. Vrid din främre fot åt samma håll som du tittar. Håll ditt framben lite rakare för att styra upwind. Se till att farten inte minskar, annars är det troligt att du flyttar kraft ut från din kite genom att tvinga den för långt fram i vindfönstret.

Att fästa blicken på något som är upwind ifrån dig har mycket stor inverkan för att du ska lyckas ta höjd. Håll bommen i mitten för bäst kontroll av fart och kraft när du surfar upwind. När du fått upp farten vill du behålla mestadels av spänningen i framlinorna, genom att lätt föra bommen fram och tillbaka. När du kan hålla dig upwind kommer du snabbt få en bättre utveckling och progress. Dina kitesessions blir längre och roligare och du sätter start för att bli en självständig kitesurfare.

 • Ta höjd – illustration

  Vindfönsterkanten är den kant som går rakt igenom dig åt vänster och höger i 90 graders vinkel i vindens riktning. Vindfönsterkanten är den imaginära linjen som du ska försöka plana (kantställa) din bräda på och sikta på en punkt som ligger i linje med eller 5-15 grader över vindfönsterkanten.

  Kitesurfing sker i 90 graders vinkel i vinden, dvs åt höger eller vänster. Du vill surfa längs vindfönsterkanten, eller ta höjd. Se brädan som ett roder och kiten som motor. Hitta en punkt i vindfönsterkantens förlängning som du fokuserar och fäster blicken vid. Det är lättare att åka och ta riktning åt det håll du tittar åt.

 • Hur utrustning inverkar på höjdtagning

  Man vill gärna tro att utrustningen inte spelar så stor roll, men det gör den. Här berättar vi lite om hur valet av utrustning påverkar dina möjligheter att ta höjd. Val av utrustning består givetvis av andra aspekter än att bara ta höjd.
  All utrustning har ett rekommenderat vindregister, dvs tillverkaren har ofta en lista över vilka vindstyrkor som rekommenderas för respektive storlek. Ofta utgår man från en kitesurfare på runt 70-75 kg, men det finns listor för de flesta viktklasser.
  Det är enklast att ta höjd inom det rekommenderade vindregistret. Om det är för lite vind i förhållande till drakens storlek säger man att man är underriggad. Om det är för mycket vind i förhållande till draken är man överriggad.

  Kiten

  En drake som flyger snabbt och inte har så mycket drag downwind är lättare att ta höjd med. En stor kite (15-21 m2) svänger lite långsammare och ger ofta ett mer massivt drag. Detta gör att du kan få mer tid på vattnet, ha mer tid att tänka och kan koncentrera dig på att hitta rätt teknik med kroppen och brädan. Storleken på kiten är dock inte avgörande för din höjdtagningsförmåga, utan vart i fönstret kiten flyger och hur snabb kiten är.

  Tänk dock på att om vinden ökar kan bli snabbt bli överriggad på en stor kite, och då minskar möjligheterna till att orka kanta emot och ta höjd.

  Brädan

  En rakare bräda (outline och rocker) planar ofta snabbare i vattnet och med farten som genereras är det lättare att ta höjd. Är brädan för mjuk, tung eller för mycket rocker suger den ofta mycket energi från kiten och går trögare i vattnet.
  En bred bräda planar lättare. En lång bräda är mer riktningsstabil och dyker inte lika lätt i vattnet om du råkar få lite för mycket framåtvikt.
  En bred, rak och lång bräda är lättare för höjdtagning i svaga till mellanstarka vindar. I stark vind så blir det lättare att ta höjd med en smalare bräda för du kan få ner kanten och få bättre grepp i vattnet.

 • Hur vindar, väder och vatten inverkar på höjdtagning

  Vindtyrkan

  Lättvind, ca 3 – 5 ms
  Det är väldigt svårt att ta höjd i lättvind. Du måste jobba med kiten mer aggressivt än normalt. När du dyker kiten kan du hänga dig mer i selen och ta höjd, men samtidigt kommer kiten vilja dra dig mer downwind. När kiten är på väg upp ur bottensvängen behöver du skjuta ifrån dig bommen lite samt kanta mindre. Använd stora kites, stora brädor och mycket fingertoppskänsla.

  Mellanstark vind, ca 5 – 10 ms
  Är den enklaste vindstyrkan att ta höjd i. Sväng inte kiten mer än nödvändigt. Våga skjuta ifrån dig bommen. Häng dig bakåt i selen, men lägg inte vikten på ditt bakben.

  Stark vind, över 10 ms
  I stark vind blir det ofta svårare att hålla ner kanten på brädan, då måste du trimma kiten med trimstrapen och kiten flyger längre fram i vindfönstret. Använd mindre kites och smalare brädor. Kanta, håll kiten lågt och håll emot allt du orkar.

  Vinden

  De bästa vindförhållandena för att träna höjdtagning är sideshore, dvs när vinden blåser parallellt med stranden. Då surfar man ut från stranden och in mot stranden och kan ha tydliga referenspunkter. Om du inte tar höjd så hamnar du bara lite längre ner på stranden och kan gå tillbaka. (walk of shame)

  Vattnet

  Vattnet du surfar på inverkar också på din höjdtagning. Platt vatten gör det enklare att ta höjd. Choppigt vatten ställer krav på dig att du plöjer brädan genom vattnet. Större vågor kräver mer teknik, och du måste du parera och planera din åkning. Vågornas kraft kommer påverka hur du tar höjd.

  Tidvatten och strömmar

  Tidvatten, strömmar och liknande påverkar givetvis väldigt mycket om du kan ta höjd, som tur är påverkar det inte oss så mycket i Sverige så det kommer vi inte gå in mer på här.

 • Grundläggande teknik

  Det är som sagt enklast att ta höjd när din utrustning som du använder håller sig inom det rekommenderade vindregistret. Var noga med att kolla vilken vindstyrka som råder och att du anpassar kite- och brädstorlek efter vinden. Ju snabbare du kan surfa, desto bättre kan du plana och ta höjd. Så egentligen ska du träna på att köra så fort som möjligt.

  Bli inte frustrerad över att det inte alltid fungerar bra när du är ute. Det finns mängder av orsaker till att du inte planar bra eller tar höjd.

  De vanligaste orsakerna för att det inte går att ta höjd

  • För lite vind
  • För mycket vind
  • För liten kite
  • För stor kite
  • Du kör för fort
  • Inte anpassar tekniken i förhållande till din kite och bräda
  • Inte anpassar tekniken i förhållande till vindstyrkan
  • Alla ovanstående misstag i olika kombination 

  Styrning av kiten

  Du måste ha klart för dig vad som händer när du flyger kiten i de olika zonerna (statisk, dynamisk och powerzon) och ha förståelse för vindfönstret. I den statiska zonen drar inte kiten någonting. I powerzonen drar kiten mycket downwind. I dynamiska zonen får kiten ett framåtdriv.

  Förutom förståelse av vindfönstret måste du också ha förståelse för bommen, dvs styrning (styra vänster och höger) och skotning (dra i bommen eller skjuta den i från dig)

  Genom att skjuta ifrån sig bommen när du kör får du mindre drag downwind och kiten flyger närmare vindfönsterkanten vilket gör att du lättare kan ta höjd.

  Vanligaste misstagen med kiten:

  • Man drar bommen mot sig för mycket och håller den där hela tiden
  • Man slutar styra kiten

  Brädteknik

  När vi surfar så gör vi det åt vänster eller höger, det vill säga 90 graders vinkel i vinden. Du vill åka längs vindfönsterkanten, eller ta höjd.

  Din bräda måste du se som ett roder. Lägger du för mycket vikt på bakbenet eller lutar dig bakåt mot brädans stjärt, så ställer du brädan i en vinkel som gör att den bromsar. Då tvingas kiten fram mot statiska zonen och draget minskar.

  Om du har din vikt mer balanserat mitt över brädan, skjuter fram höfterna och hänger dig rakt bakåt sett från padsen så ställs brädan mer på kant och du kan få bättre riktning och fart. Du vill alltså inte hamna i sittställning. Du ska hänga i selen.

  Ditt framben måste vara mer sträckt än ditt bakben och du ska använda frambenet att peka brädan åt det håll du vill.

  Slutligen finjustering: För fram eller vrid upp din främre axel mot åkriktningen så fördelar du vikten bättre på brädan och du kan surfa fortare utan att riskera att nosen på brädan dyker i vattnet.

  Vanligaste misstagen med brädan:

  • Man lägger för mycket vikt på bakbenet. Brädan bromsar.
  • Man kantar för mycket. Kiten tvingas fram mot statiska zonen.

  Kontrollera/ Reglera hastighet

  När du fått mer erfarenhet av hur kiten, brädan och din kroppsposition samverkar kan du börja experimentera med att reglera hastighet. Det går att köra väldigt långsamt och väldigt fort.

  Det finns inte ett enda magiskt läge som du ska hålla bommen eller specialvinkel som du kantar brädan. Som du nu förstår så samspelar allt och ju bättre du anpassar dig och din åkning efter rådande vindar desto bättre kontroll får du över din åkning och hastighet.

  Generellt kan man säga att kanta mindre och håll kiten högre så kan du plana långsammare för att du får mer uppåtlyft av kiten. Hitta rätt läge med stryrning och skotning.

  Förbättra kroppens position genom att krypa ihop, balansera höfterna, få fram axeln i åkriktning, kanta mer och ha kiten lägre. Trimma kiten med skotningen.

 • Väjningsregler

  Fokusera på din höjtagningsteknik utan att glömma vilka väjningsregler som gäller. Väjningsreglerna går före din höjdtagning, ibland måste du falla av och låta mötande passera högre i vind. Det finns ett antal officiella regler (se bild nedan), men det finns mycket mer att tänka på.

  Bild 3. Vid möte höjer åkaren som är högre i vind sin kite medan den som passerar nedanför sänker draken för att inte krocka med linorna. Viktigt att visa sina instinkter i tid.

  Bild 4. Vinden i höger öra – bara tuta och köra. Den som åker på hälkant (det normala) med höger öra/kind/hand framåt har rätt till att passera högre i vind vid möte. Detta förutsatt att den med vänster hand fram inte ligger långt mycket högre i vind.

  Bild 5. Upphinnande väjer. Den åkare som hinner ikapp en annan åkare som färdas åt samma håll har väjningsplikt. Antingen vänder man, eller kör man om i lä, eller downwind med kiten lågt.

  Tillägg 1

  Surfar åt samma håll men högre resp lägre i vind. Den åkare som ligger högre upp i vind har s.k Global Vision, dvs kan se allt som sker downwind har väjningsplikt över dem som åker åt samma håll fast lägre ner i vind.

  Tillägg 2

  Om du planar okontrollerat och skär downwind så har du väjningsplikt. Du måste stanna! Du har väjningsplikt mot alla andra kitesurfare som tar höjd och/eller är downwind om dig.

  OBS!

  Kitesurfa aldrig bland badgäster eller ens nära andra människor som inte vet vad kitesurfing är, hur det fungerar och vilka risker som finns.